WarmteNetwerk huisstijl
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het collectief gebruik in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw van duurzame warmte en koude zoals geothermie, zonnewarmte, houtketels, biogas-wkk, warmtepompen en koeling met oppervlaktewater en van warmte- en koudebronnen (bijvoorbeeld restwarmte van afvalverwerking, van de industrie en van warmte/koude-krachtkoppeling), die de emissie van broeikasgassen reduceren en/of de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

EEN HUISSTIJL NODIG VOOR UW BEDRIJF?

Kom je langs voor een kop koffie? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag je wensen